امروز چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۴۲
هدر زیردامنه
  • ششمین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد

Loading
  • پنجمین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد

Loading
  • چهارمین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد

Loading
  • سومین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد

Loading
  • دومین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد

Loading
  • اولین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد

Loading

ائمه جماعات

آرشیو
اولین جلسه دوره آموزشی امین موقوفات ائمه جماعات تهران
با ارائه کارشناسان حقوقی و مالی مرکز برگزار شد
اولین جلسه دوره آموزشی امین موقوفات ائمه جماعات تهران صبح روز هفدهم مهرماه در مجتمع فرهنگی و آموزشی محراب، مرکز رسیدگی به امور مساجد، برگزار شد.

خدام

آرشیو

خانواده

آرشیو
تفاهم‌نامه کانون تعالی بین مسجد ولیعصر(عج) و ناحیه شهید مدرس امضا شد
به منظور ارتقاء سطح علمی فرزندان ائمه جماعات:
تفاهم‌نامه «کانون تعالی» بین امام جماعت مسجد ولیعصر(عج) شهرستان پیشوا و مدیر ناحیه شهید مدرس مرکز رسیدگی به امور مساجد امضا شد.

امناء

آرشیو
ششمین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد
با حضور امناء ناحیه بهشتی و کلینی
ششمین مرحله از دوره آموزشی«امین»، با حضور امناءِ مساجد ناحیه شهید بهشتی و شیخ کلینی مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار شد.

شورای نواحی

آرشیو
جلسه شورای ناحیه شهید مدرس برگزار شد
با حضور امام جمعه پیشوا؛
جلسه شورای ناحیه شهید مدرس با حضور امام جمعه شهرستان پیشوا و مدیر این ناحیه برگزر شد.
آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1 آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1آیکن پایین 4 آیکن پایین 3 آیکن پایین 2 آیکن پایین 1