آغاز دوره آموزشی ایمنی مساجد

آغاز دوره آموزشی ایمنی مساجد
دوره آموزشی ایمنی ویژه خدام مساجد استان تهران برگزار می شود.

دوره آموزشی ایمنی، توسط معاونت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد برای خدام خانه خدا، ذیل طرح کرامت، از نیمه اردیبهشت ماه سالجاری، در نواحی هفده گانه برگزار می شود.

این دوره ها با موضوعات: روش های پیشگیری از حریق، اصول ایمنی آشپزخانه و آبدارخانه، اصول ایمنی تاسیسات، ایمنی در موارد ازدحام و تراکم جمعیت و شیوه صحیح اطفای حریق با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران برگزار می گردد.

در این دوره ها خدام مساجد با حضور در نواحی هفده گانه یا ایستگاه های آتش نشانی در مناطق مربوطه شهرداری، در یک دوره 5 ساعته، توسط اساتید ایمنی و اطفای حریق، نسبت به مسائل و موضوعات مطرح در موضوع ایمنی مساجد توجیه می شوند.  برای اجرای این دوره آموزشی تعداد 5 ایستگاه از ایستگاه های آتش نشانی شهر تهران و 10 ایستگاه از ایستگاه های شهرستان های تهران هماهنگ شده است.که پس از اتمام هر دوره به هر کدام از خدام یک بسته ایمنی که شامل بعضی وسایل اطفای حریق و منابع محتوایی-آموزشی است، اعطاء می گردد. 

نواحی هفده گانه ملزم به برگزاری این دوره ها  مطابق با استانداردهای آموزشی معاونت آموزش مرکز بوده و به هر کدام از خدام شرکت کننده در این دوره پس از پایان دوره وکسب امتیاز لازم، گواهی اتمام دوره آتش نشان داوطلب ویژه خادمین مساجد ارائه می شود.

شایان ذکر است دوره های آموزشی ویژه خدام از سلسله برنامه های طرح کرامت در جهت رشد و ارتقای فنی و تخصصی خدام برنامه ریزی شده که موضوع ایمنی در راستای سلسله موضوعات و مهارت های آموزشی تدوین شده برای خدام می باشد که مبتنی بر نیاز های مساجد برنامه ریزی شده است.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۸:۳۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید