جلسه شورای ناحیه شهید محلاتی با محور آموزش ائمه جماعات

جلسه شورای ناحیه شهید محلاتی با محور آموزش ائمه جماعات
به گزارش روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد، نشست شورای ناحیه شهید محلاتی با حضورنمایندگان ائمه جماعات و مسولین مرکز رسیدگی به امور مساجد با موضوع آموزش، سه شنبه 94/11/6 در این ناحیه برگزار شد.
 جلسه شورای ناحیه شهید محلاتی با محور آموزش ائمه جماعات برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد، نشست شورای ناحیه شهید محلاتی با حضورنمایندگان ائمه جماعات و مسولین مرکز رسیدگی به امور مساجد با موضوع آموزش، سه شنبه 6/ 94/11در این ناحیه برگزار شد.

در آغاز این جلسه حجت الاسلام والمسلمین معراجی مسئول جلسه و مدیر ناحیه شهید محلاتی به ارائه توضیحاتی درباره جلسات قبلی پرداختند و در ادامه بحث ائمه جماعات مشکلات و پیشنهاداتی رامطرح کردند.

سپس حجت الاسلام و المسلمین نوری، معاون آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجدبا قرائت دستور جلسه و توضیحاتی از اقدامات برنامه ریزی شده مرکزدر حوزه آموزش گفت: ائمه جماعات،اعضای هیئت امناءمساجد و خادمان،هر کدام دارای جایگاه خاصی هستند و از نظر رویکرد آموزشی اهمیت ویژه­ای دارند.

وی افزود: در مرکز رسیدگی به امور مساجد، آموزش در قالب یک مدیریت ساختارمند، با عنوان معاونت آموزش تعریف شده است. در برنامه ریزی آموزشی اصلی ترین زیر ساخت هانیروی انسانی و ائمه جماعات هستند.

معاون آموزشی مرکز رسیدگی به امورمساجد همچنین درباره برنامه های آموزشی این مرکز خاطر نشان کرد: دوره طلبگی هر یک از ائمه جماعات باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین باید با آموزش ائمه جماعات هرگونه فعالیتی که در مساجد انجام می شود، ارتقاء علمی و پژوهشی پیدا کند. در حال حاضر سطح تحصیلی ائمه جماعات بررسی می شود و گام ها و برنامه ریزی های خوبی در این خصوص در حال فراهم شدن است.

حجت الاسلام و المسلمین نوری گفت: مرکز رسیدگی به امور مساجد امکانات و فرصت هایی را در اختیار ائمه جماعات قرار می دهد تا امکان ادامه تحصیل برای آنها فراهم شود.

وی یاد آور شد: درپی برنامه ریزی های مرکز رسیدگی به امور مساجد طرح هایی با نام "فیضیه، حکمت و صدرا" انجام خواهد شد. اجرای این طرح ها سبب می شودتا ائمه جماعات و طلاب جوان هیچ گونه کمبودی ازبعد آموزشی و مدیریتی نداشته باشند.

معاون آموزشی مرکز رسیدگی به امور مساجد درباره آموزش های خدام گفت: امضاء تفاهم نامه مرکز رسیدگی به امور مساجد و دانشگاه علمی کاربردی گفتمان انقلاب اسلامی با هدف طراحی و اجرای مقطع کاردانی رشته «خدمت مسجد» ویژه خادمان مساجد صورت گرفته است تا این بزرگواران بتوانند تحصیلات خود را ارتقاء دهند.

در پایان ائمه جماعات بعد از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین علی نوری درباره برنامه ها و توضیحات ذکر شده به بحث پرداختند و از طرح های گوناگون و مختلف مرکز رسیدگی به امور مساجد و پیگیری های انجام شده تقدیر نمودند.جلسه شورای ناحیه شهید محلاتی با محور آموزش ائمه جماعات برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد، نشست شورای ناحیه شهید محلاتی با حضورنمایندگان ائمه جماعات و مسولین مرکز رسیدگی به امور مساجد با موضوع آموزش، سه شنبه 6/11/94 در این ناحیه برگزار شد.

در آغاز این جلسه حجت الاسلام والمسلمین معراجی مسئول جلسه و مدیر ناحیه شهید محلاتی به ارائه توضیحاتی درباره جلسات قبلی پرداختند و در ادامه بحث ائمه جماعات مشکلات و پیشنهاداتی رامطرح کردند.

سپس حجت الاسلام و المسلمین نوری، معاون آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجدبا قرائت دستور جلسه و توضیحاتی از اقدامات برنامه ریزی شده مرکزدر حوزه آموزش گفت: ائمه جماعات،اعضای هیئت امناءمساجد و خادمان،هر کدام دارای جایگاه خاصی هستند و از نظر رویکرد آموزشی اهمیت ویژه­ای دارند.

وی افزود: در مرکز رسیدگی به امور مساجد، آموزش در قالب یک مدیریت ساختارمند، با عنوان معاونت آموزش تعریف شده است. در برنامه ریزی آموزشی اصلی ترین زیر ساخت هانیروی انسانی و ائمه جماعات هستند.

معاون آموزشی مرکز رسیدگی به امورمساجد همچنین درباره برنامه های آموزشی این مرکز خاطر نشان کرد: دوره طلبگی هر یک از ائمه جماعات باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین باید با آموزش ائمه جماعات هرگونه فعالیتی که در مساجد انجام می شود، ارتقاء علمی و پژوهشی پیدا کند. در حال حاضر سطح تحصیلی ائمه جماعات بررسی می شود و گام ها و برنامه ریزی های خوبی در این خصوص در حال فراهم شدن است.

حجت الاسلام و المسلمین نوری گفت: مرکز رسیدگی به امور مساجد امکانات و فرصت هایی را در اختیار ائمه جماعات قرار می دهد تا امکان ادامه تحصیل برای آنها فراهم شود.

وی یاد آور شد: درپی برنامه ریزی های مرکز رسیدگی به امور مساجد طرح هایی با نام "فیضیه، حکمت و صدرا" انجام خواهد شد. اجرای این طرح ها سبب می شودتا ائمه جماعات و طلاب جوان هیچ گونه کمبودی ازبعد آموزشی و مدیریتی نداشته باشند.

معاون آموزشی مرکز رسیدگی به امور مساجد درباره آموزش های خدام گفت: امضاء تفاهم نامه مرکز رسیدگی به امور مساجد و دانشگاه علمی کاربردی گفتمان انقلاب اسلامی با هدف طراحی و اجرای مقطع کاردانی رشته «خدمت مسجد» ویژه خادمان مساجد صورت گرفته است تا این بزرگواران بتوانند تحصیلات خود را ارتقاء دهند.

در پایان ائمه جماعات بعد از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین علی نوری درباره برنامه ها و توضیحات ذکر شده به بحث پرداختند و از طرح های گوناگون و مختلف مرکز رسیدگی به امور مساجد و پیگیری های انجام شده تقدیر نمودند.جلسه شورای ناحیه شهید محلاتی با محور آموزش ائمه جماعات برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد، نشست شورای ناحیه شهید محلاتی با حضورنمایندگان ائمه جماعات و مسولین مرکز رسیدگی به امور مساجد با موضوع آموزش، سه شنبه 6/11/94 در این ناحیه برگزار شد.

در آغاز این جلسه حجت الاسلام والمسلمین معراجی مسئول جلسه و مدیر ناحیه شهید محلاتی به ارائه توضیحاتی درباره جلسات قبلی پرداختند و در ادامه بحث ائمه جماعات مشکلات و پیشنهاداتی رامطرح کردند.

سپس حجت الاسلام و المسلمین نوری، معاون آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجدبا قرائت دستور جلسه و توضیحاتی از اقدامات برنامه ریزی شده مرکزدر حوزه آموزش گفت: ائمه جماعات،اعضای هیئت امناءمساجد و خادمان،هر کدام دارای جایگاه خاصی هستند و از نظر رویکرد آموزشی اهمیت ویژه­ای دارند.

وی افزود: در مرکز رسیدگی به امور مساجد، آموزش در قالب یک مدیریت ساختارمند، با عنوان معاونت آموزش تعریف شده است. در برنامه ریزی آموزشی اصلی ترین زیر ساخت هانیروی انسانی و ائمه جماعات هستند.

معاون آموزشی مرکز رسیدگی به امورمساجد همچنین درباره برنامه های آموزشی این مرکز خاطر نشان کرد: دوره طلبگی هر یک از ائمه جماعات باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین باید با آموزش ائمه جماعات هرگونه فعالیتی که در مساجد انجام می شود، ارتقاء علمی و پژوهشی پیدا کند. در حال حاضر سطح تحصیلی ائمه جماعات بررسی می شود و گام ها و برنامه ریزی های خوبی در این خصوص در حال فراهم شدن است.

حجت الاسلام و المسلمین نوری گفت: مرکز رسیدگی به امور مساجد امکانات و فرصت هایی را در اختیار ائمه جماعات قرار می دهد تا امکان ادامه تحصیل برای آنها فراهم شود.

وی یاد آور شد: درپی برنامه ریزی های مرکز رسیدگی به امور مساجد طرح هایی با نام "فیضیه، حکمت و صدرا" انجام خواهد شد. اجرای این طرح ها سبب می شودتا ائمه جماعات و طلاب جوان هیچ گونه کمبودی ازبعد آموزشی و مدیریتی نداشته باشند.

معاون آموزشی مرکز رسیدگی به امور مساجد درباره آموزش های خدام گفت: امضاء تفاهم نامه مرکز رسیدگی به امور مساجد و دانشگاه علمی کاربردی گفتمان انقلاب اسلامی با هدف طراحی و اجرای مقطع کاردانی رشته «خدمت مسجد» ویژه خادمان مساجد صورت گرفته است تا این بزرگواران بتوانند تحصیلات خود را ارتقاء دهند.

در پایان ائمه جماعات بعد از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین علی نوری درباره برنامه ها و توضیحات ذکر شده به بحث پرداختند و از طرح های گوناگون و مختلف مرکز رسیدگی به امور مساجد و پیگیری های انجام شده تقدیر نمودند.جلسه شورای ناحیه شهید محلاتی با محور آموزش ائمه جماعات برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد، نشست شورای ناحیه شهید محلاتی با حضورنمایندگان ائمه جماعات و مسولین مرکز رسیدگی به امور مساجد با موضوع آموزش، سه شنبه 6/11/94 در این ناحیه برگزار شد.

در آغاز این جلسه حجت الاسلام والمسلمین معراجی مسئول جلسه و مدیر ناحیه شهید محلاتی به ارائه توضیحاتی درباره جلسات قبلی پرداختند و در ادامه بحث ائمه جماعات مشکلات و پیشنهاداتی رامطرح کردند.

سپس حجت الاسلام و المسلمین نوری، معاون آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجدبا قرائت دستور جلسه و توضیحاتی از اقدامات برنامه ریزی شده مرکزدر حوزه آموزش گفت: ائمه جماعات،اعضای هیئت امناءمساجد و خادمان،هر کدام دارای جایگاه خاصی هستند و از نظر رویکرد آموزشی اهمیت ویژه­ای دارند.

وی افزود: در مرکز رسیدگی به امور مساجد، آموزش در قالب یک مدیریت ساختارمند، با عنوان معاونت آموزش تعریف شده است. در برنامه ریزی آموزشی اصلی ترین زیر ساخت هانیروی انسانی و ائمه جماعات هستند.

معاون آموزشی مرکز رسیدگی به امورمساجد همچنین درباره برنامه های آموزشی این مرکز خاطر نشان کرد: دوره طلبگی هر یک از ائمه جماعات باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین باید با آموزش ائمه جماعات هرگونه فعالیتی که در مساجد انجام می شود، ارتقاء علمی و پژوهشی پیدا کند. در حال حاضر سطح تحصیلی ائمه جماعات بررسی می شود و گام ها و برنامه ریزی های خوبی در این خصوص در حال فراهم شدن است.

حجت الاسلام و المسلمین نوری گفت: مرکز رسیدگی به امور مساجد امکانات و فرصت هایی را در اختیار ائمه جماعات قرار می دهد تا امکان ادامه تحصیل برای آنها فراهم شود.

وی یاد آور شد: درپی برنامه ریزی های مرکز رسیدگی به امور مساجد طرح هایی با نام "فیضیه، حکمت و صدرا" انجام خواهد شد. اجرای این طرح ها سبب می شودتا ائمه جماعات و طلاب جوان هیچ گونه کمبودی ازبعد آموزشی و مدیریتی نداشته باشند.

معاون آموزشی مرکز رسیدگی به امور مساجد درباره آموزش های خدام گفت: امضاء تفاهم نامه مرکز رسیدگی به امور مساجد و دانشگاه علمی کاربردی گفتمان انقلاب اسلامی با هدف طراحی و اجرای مقطع کاردانی رشته «خدمت مسجد» ویژه خادمان مساجد صورت گرفته است تا این بزرگواران بتوانند تحصیلات خود را ارتقاء دهند.

در پایان ائمه جماعات بعد از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین علی نوری درباره برنامه ها و توضیحات ذکر شده به بحث پرداختند و از طرح های گوناگون و مختلف مرکز رسیدگی به امور مساجد و پیگیری های انجام شده تقدیر نمودند.

۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ۰۹:۴۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید