مدیریت سنجش و ارزیابی آموزشی

 ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

·        طراحی و ایجاد پروندۀ آموزشی ائمه جماعات، امناء و خادمین مسجد و ایجاد ساز و کاری مناسب برای بروزرسانی آن.

·        نیازسنجی آموزشی مخاطبان برنامه­ های آموزشی مرکز و ارائۀ آن به حوزۀ متولی برنامه­ ریزی آموزشی.

·        ایجاد ساز و کار سنجش آموزشی و سطح­ بندی مخاطبان برنامه ­های آموزشی مرکز.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.