مدیریت برنامه های آموزشی

 ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

·        طراحی و تدوین برنامه ­های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی براساس اهداف و خط مشی آموزشی مرکز و ارائۀ آن جهت تصویب به شورای آموزشی.

·        بررسی شناخت ظرفیت­ های آموزشی موجود در زمینۀ امور مساجد جهت بهره­ گیری از آن در واگذاری و اجرای آموزش­ های مورد نیاز.

·        عقد قرارداد با مراکز آموزشی علمی و کاربردی ذیصلاح و نظارت بر اجرای آموزش ­ها به نحو احسن.

·        پیاده ­سازی و اجرای برنامه ­های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی مرکز با همکاری نواحی.

·        هدایت، حمایت و نظارت بر برنامه ­های آموزشی مرکز در سطح نواحی.

·        تامین اساتید و پشتیبانی از برنامه ­های آموزشی مرکز در سطح نواحی.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.