صوتهای روز جوان

 ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
میلاد علی اکبر
 نام سخنراناندازه  
حجت الاسلام سید حسن عاملی ٢,٥٤٤, KB
استاد درویشی ٢,٧٤٧,٨ KB
سلسله نشستهای جوان امروز ، جهان فردا 1                        ٤,٠٠٣, KB
سلسله نشستهای جوان امروز ، جهان فردا 2 ٤,٣٨٩,٧ KB
سلسله نشستهای جوان امروز ، جهان فردا 3 ٣,٩٩٠,٥ KB
سلسله نشستهای جوان امروز ، جهان فردا 4 ٤,٣٦٠,٦ KB
سلسله نشستهای جوان امروز ، جهان فردا 5 ٤,٢٨٩,٨ KB

مداحیهای میلاد حضرت علی اکبر (علیه السلام)

 حاج محمود کریمی
مداحی و مولودی خوانی 1 ٩٠١,٨ KB
مداحی و مولودی خوانی 2 ٣٢٩,٩ KB
مداحی و مولودی خوانی 3 ٩٤٧,١ KB
مداحی و مولودی خوانی 4 ٢٠٤,١ KB
مداحی و مولودی خوانی 5 ٢٤٢,٤ KB
مداحی و مولودی خوانی 6 ٣٠٦,٧ KB
مداحی و مولودی خوانی 7 ٢٥٧,٣ KB
مداحی و مولودی خوانی 8 ٦٣٨,١ KB
مداحی و مولودی خوانی 9 ٥٢,٨ KB
مداحی و مولودی خوانی 10 ١٢٣,١ KB
مداحی و مولودی خوانی 11 ٢٨٠,٣ KB
مداحی و مولودی خوانی 12 ٤٠٢,٧ KB
 حاج محمد رضا طاهری​
مداحی و مولودی خوانی 1 ٧٨٤,١ KB
مداحی و مولودی خوانی 2 ٨٦٨,٧ KB
مداحی و مولودی خوانی 3 ٣٦٦,٢ KB
مداحی و مولودی خوانی 4 ٥٦٣,٤ KB
 حاج سید مجید بنی فاطمه
مداحی و مولودی خوانی 1 ٣٦٠,٨ KB
مداحی و مولودی خوانی 2 ٤١٩,٧ KB
مداحی و مولودی خوانی 3                        ٤٣١,١ KB
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.