آرشیو اخبار خدام

وبینار آموزشی خدام برگزار شد
به همت مدیریت آموزش معاونت جذب و آموزش
به همت مدیریت آموزش معاونت جذب و آموزش وبینار آموزشی خدام به صورت مجازی برگزار شد