آرشیو اخبار امناء

9 دی با تاسی به قیام عاشورا شکل گرفت
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در همایش آموزشی«امین»: 9 دی با تاسی به قیام عاشورا شکل گرفت.
برگزاری همایش آموزشی «امین»ویژه اعضای هیئت امنای مساجد
همایش آموزشی«امین» ویژه اعضای هیئت امنای مساجد شهرستان‌های استان تهران برگزار می‌شود.
یازدهمین و آخرین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد
یازدهمین و آخرین مرحله از دوره آموزشی «امین» با حضور امناء مساجد نواحی شهیدان مصطفی خمینی، نواب صفوی و اشرفی اصفهانی برگزار شد.
دهمین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد
دهمین مرحله از دوره آموزشی«امین»، با حضور امناء ناحیه شهید نواب صفوی مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار شد.
نهمین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد
نهمین مرحله از دوره آموزشی«امین»، با حضور امناء ناحیه شهید مصطفی خمینی مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار شد.
هشمین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد
هشتمین مرحله از دوره آموزشی«امین»، با حضور امناءِ مساجد نواحی شهید مدنی و علامه طباطبائی مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار شد.
هفتمین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد
هفتمین مرحله از دوره آموزشی«امین»، با حضور امناءِ مساجد ناحیه شهیدان صدوقی، شاه‌آبادی و دستغیب مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار شد.
ششمین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد
ششمین مرحله از دوره آموزشی«امین»، با حضور امناءِ مساجد ناحیه شهید بهشتی و شیخ کلینی مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار شد.
پنجمین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد
پنجمین مرحله از دوره آموزشی«امین»، با حضور امناءِ مساجد ناحیه شهید باهنر مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار شد.
چهارمین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد
چهارمین مرحله از دوره آموزشی«امین»، با حضور امناءِ مساجد ناحیه شهید مطهری مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار شد.
سومین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد
سومین مرحله از دوره آموزشی«امین»، با حضور امناءِ مساجد نواحی امام خمینی و علامه امینی برگزار شد.
دومین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد
دومین مرحله از دوره آموزشی«امین»، با حضور امناءِ مساجد نواحی شهید مدرس و شهید محلاتی برگزار شد.
دومین مرحله از دوره آموزشی تخصصی «امین» فردا برگزار می‌شود
دومین مرحله از دوره آموزشی تخصصی «امین» با حضور امناء‌ مساجد نواحی شهیدان مدرس و محلاتی فردا برگزار می‌شود.
اولین مرحله از دوره آموزشی «امین» برگزار شد
اولین مرحله از دوره آموزشی«امین»، با حضور امناءِ مساجد نواحی حضرت عبدالعظیم(ع) و امام موسی صدر برگزار شد.
دوره آموزشی تخصصی «امین» ویژه امنای مساجد استان تهران برگزار می‌شود
دوره آموزشی تخصصی «امین» ویژه امنای مساجد استان تهران برگزار می‌شود.
کاری کنیم جوانان در مساجد دیده شوند
معاون جذب و آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: باید کاری کنیم جوانان در مساجد دیده شده و طرح ها وایده های خود را به مسجد بیاورند و اجازه خودنمایی به جوانان‌ بدهیم.
گردهمایی اعضای هیئات امنای مساجد شمیرانات در «مسجد مفتخر» برگزار می‌شود
گردهمایی اعضای هیئات امنای مساجد شمیرانات با حضور معاونت جذب و آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار می‌شود.