چنانچه قبلا اقدام به ثبت نام نموه اید شماره پیگیری خود را در کادر زیر وارد نمایید.

شماره پیگیری را وارد کنید.

فرم ثبت نام دوره های امامت مسجد

فرم ثبت نام دوره های امامت مسجد

*
*
مشخصات فردی
لطفا شماره شناسنامه را به عدد وارد کنید
وضعیت نظام وظیفه
لطفا آخرین مدرک تحصیلی و دو مقطع قبل از آن را درج نمایید و کد حوزوی و نیز حضوری و غیر حضوری بودن تحصیلات را در قسمت توضیحات درج نمایید.
وضعیت تحصیلی حوزوی
در صورت وقفه یا انصراف تحصیلی علت را توضیح دهید
وضعیت تحصیلی کلاسیک
در صورت وقفه یا انصراف تحصیلی علت را توضیح دهید
سوابق علمی، پژوهشی و تبلیغی و . . . . .
(اعم از تدریس ، تالیف ، تحصیل ، تبلیغ و . . .)
(شهرستان،استان،کشور یا بین الملل)
(اعم از تدریس ، تالیف ، تحصیل ، تبلیغ و . . .)
(شهرستان،استان،کشور یا بین الملل)
(اعم از تدریس ، تالیف ، تحصیل ، تبلیغ و . . .)
(شهرستان،استان،کشور یا بین الملل)
سوابق ایثارگری
سوابق و فعالیتهای اجرائی ، سیاسی ، اجتماعی(نهادهای انقلابی،بسیج،امور عامه المنفعه و . . .) خود را در جدول درج نمایید.
مشخصات اساتید و شخصیت هایی که میتوانند به عنوان معرف شما باشند را بنویسید
نشانی دقیق محل سکونت
ارسال مدارک
تمامی مدارک را در قالب یک فایل زیپ (zip) ارسال نمایید. 1-تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی 2-ارائه گواهی اتمام سطح یک یا سطح 2 3-عکس ملبس